Harcownik Wielkopolski

Miejsce rozważań instruktorskich

Dyskusje

O sztuce dyskusji

Harcownik to miejsce wymiany myśli. By jednak ta nastąpiła, każdy z jej uczestników powinien stosować te same zasady i… ćwiczyć sztukę dyskusji czy erystyki.

I mowa tu nie o popularnych zasadach komunikacji – komunikaty „ja” czy szacunek do rozmówcy (wszakże każdy rozmówca jest człowiekiem…). Warto natomiast przeanalizować wypowiedzi pod kątem argumentacji.

Błędy zazwyczaj nieświadomie popełniane to po prostu niezrozumienie, błędne koło w argumentacji, uwydatnienie elementu niezwiązanego z tematem czy fałszywe założenie. Czasami jednak sama konstrukcja argumentacji powoduje błędne jej odczytanie przez drugą osobę.

Popularne błędy w argumentacji związane są z logiką i konstrukcją językową:

  1.  Odwołanie się do status quo (Zawsze tak było).
  2. Odwołanie się do personalnych kompetencji wypowiadającej się wcześniej osoby. Nawet jeśli to prawda, to nie musi być to związane z adekwatnością argumentu. (Nie masz takiej funkcji to nie wiesz.)
  3. Niepowiązana z sednem sprawy groźba następstw. Czasem ta groźba jest realna, ale nie tylko jeden argument czy sytuacja na to następstwo wpłynie. (Jeśli tak będzie, to wszystkim zacznie się gorzej żyć.)
  4. Poparcie własnej tezy ilością osób jej popierających. (Większość ludzi odpowiedziała, że tak.)
  5. Odwołanie się do opinii dyskutanta na temat nie do końca związany z dyskusją. (Dlaczego nie chcesz pojechać na stanicę w Pobierowie, przecież lubisz morze?)
  6. Argumentacja przyjmująca, że jeśli nikt nie udowodnił tezy to jest ona nieprawdziwa. (Przecież to prawda, nikt nie udowodnił, że tak nie jest.)
  7. Zwracanie się w odpowiedzi do całego audytorium słuchaczy, zazwyczaj zadając pytanie. (A chcielibyście tego?)
  8. Powoływanie się na uczucia lub chęć ich sztucznego wzbudzenia – zazwyczaj litości, empatii, wzruszenia. (…inaczej dzieci będą głodować.)

By technicznie dobrze nam się rozmawiało, przy każdym numerze Harcownika pojawi się przestrzeń do dyskusji w temacie “wydania” oraz w temacie „dyskusje”. Redakcja nie będzie moderowała komentarzy, wierząc w wysoki poziom rozmowy utrzymany przez każdego wypowiadającego się. Dodatkowo w przypadku chęci dłuższego wypowiedzenia się, zapraszamy do skomentowania poprzednich artykułów własnym ad vocem, który ukaże się na łamach magazynu.


W imieniu redakcji
hm. Anna Pospieszna

( fot. Anna Pospieszna)

Theme by Anders Norén