Harcownik Wielkopolski

Miejsce rozważań instruktorskich

Dyskusje, Metodyki

Wnioski grupy harcmistrzowskiej

Wnioski pokonferencyjne – grupa harcmistrzowska

  1. Nowo wprowadzona reforma oświaty nie powinna mieć wpływu na istniejący już system metodyczny. System, w skład którego wchodzą 4 grupy wiekowe bardziej zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży.
  2. Borykamy się z wieloma problemami w organizacji, że zmiany w szkolnictwie mogą wcale nas nie dotknąć.
  3. Działania utrudnia nam zbyt duża ilość regulaminów.
  4. Reforma oświaty nie zmieni niczego w posiadaniu harcówek, bo większość harcówek jest poza szkołami. Za to w harcówkach przy szkołach spotykają się różne drużyny, z różnych grup metodycznych.
  5. Widzimy konieczność kształcenia ustawicznego dla drużynowych na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Nie należy tylko ograniczyć się do zajęć na kursie przewodnikowskim. Drużynowy w tym zakresie powinien być nieustannie wspierany przez namiestników lub „metodyków”( ludzi znających specyfikę, potrzeby dzieci w danym przedziale wiekowym).
  6. Zdecydowanie należy dążyć do wydłużenia czasu pełnienia funkcji drużynowego. Przyczynić się między innymi może do tego motywowanie drużynowego.

– dobry system motywacyjny (nagrody i odznaczenia)

– list intencyjny po odejściu drużynowego z funkcji

– porozumienie ministerstwo – ZHP w sprawie statusu społecznego drużynowego

  1. W dobie przemian oświatowych znaczące będzie postawienie na rozwój i wsparcie szczepów. Bo to one zapewnią ciąg wychowawczy i dają wsparcie drużynowym.

– o sile drużyny decyduje drużynowy. Źle jest, gdy w drużynie wędrowniczej jest sama kadra innych drużyn. Tym, co powinno łączyć ludzi w drużynie wędrowniczej jest PASJA.

Theme by Anders Norén